Styrlogic och Svärdsjö Mekano AB kommer att installera bandtransportörer för sortering av paket vid postterminalen i Östersund under hösten 2015.

Färdigställs september 2015.