Styrlogic och Svärdsjö Mekano AB kommer att installera 2 stycken BHT (Brev Behållar Tömmare) vid postterminalen i Sundsvall.

Färdigställs hösten 2015.