Styrlogic kommer under juni månad att leverera styrning och elskåp för tre stycken skruvvakuumpumpar till Gardner Denver. Pumparna kommer att regleras med frekvensomformare för att kunna hålla ett konstant tryck i anläggningen. All manövrering samt status på anläggningen styrs via en operatörsterminal.