Under Q2 2016 kommer Styrlogic i samarbete med Hanter IT att leverera en FSU-anläggning, maskin för sortering av post från ”gula brevlådor” samt ombudspost, till Sundsvall Postterminal.

Leveransen omfattar el-konstruktion, elskåp, el-installation, program för PLC, elinstallation samt driftsättning av utrustning på plats hos slutkund.