Förlagssystem AB startade 1989 med affärsidén att distribuera böcker åt bokförlag och bokklubbar. 2011 flyttade man in i nya lokaler i Falun. Styrlogic var redan då med och var underleverantör till Svärdsjö Mekano AB. Nu skall anläggningen byggas ut med bland annat flera bufferbanor, ett slags försortering av utgående ordrar. Anläggningen beräknas vara klar för produktion under våren 2016.