Order på ombyggnad av befintligt bansystem för transport av smörklumpar från depalletering och fram till förädling.