Hanter IT kommer att tillsammans med Styrlogic demontera samt installera ny sorteringsloop för färdigpackade orders. Övervakningssystem ”ISAC” utvecklat av Styrlogic skall även uppdateras med nya grafiska bilder för produktionsövervakning.