Under våren/försommaren sker ett antal ombyggnader av produktionsflöden vid Postterminalen Årsta. Styrlogic kommer att i samarbete med Hanter IT bygga om samt anpassa befintligt bansystem för plastbackar. Beräknas vara klart hösten 2016.