Inflödet av paket till Alvesta Postterminal växer och för att klara av detta har terminalen nu beställt utrustning för sortering av paket till korgvagn. Anläggningen kommer att sortera i 36 olika riktningar.

Hanter IT är mekanisk leverantör och Styrlogic kommer att stå för:

  • Elkonstruktion
  • Program för PLC och HMI
  • Elinstallation i Hanter IT:s lokaler för test av funktioner
  • Elinstallation hos slutkund
  • Idiftsättning hos slutkund