Tetra Pak

Under hösten kommer Tetra Pak i Lund att utöka sitt reservdelslager med två stycken nya kranar. Styrlogic kommer att i samarbete med Qubica A/S att uppgradera befintligt bansystem med ett antal nya banor och funktioner.

Qubiqa