Postterminalen i Umeå skall installera en FSU ”light” oktober-november.

Under många år har Postnord moderniserat och installerat nya FSU:er runt om i landet. I spåren av detta så återanvänder man nu valda maskindelar från olika terminaler till Umeå postterminal för att sätta ihop en mindre och enklare modell av FSU.

Projektet genomförs i samarbeta med Svärdsjö Mekano AB.