Under hela hösten och vintern kommer Styrlogic att fortsätta moderniseringen med självincheckning på terminal 5. Mycket sker även bakom dörrarna med bland annat uppdatering av telegramtrafik mot överordnat system för att säkra följningen av bagaget ända ut till flighten.

En mycket stor del av projektet genomförs vid simulering före det att integrationen sker i befintligt system.

Genomförs i samarbete med Beumer Group A/S.