Tillsammans med Hanter IT kommer Styrlogic att leverera en sorter till Postnord Malmö.

Leveransen inkluderar elskåp, installation, program för PLC och HMI.

Helautomatisk sorter för paket, registrering av vikt och volym. Grovsortering till 7 olika riktningar där operatör sedan slutsorterar paket till korgar vid de 7 olika stationerna.

Beräknad leverans före sommaren 2017.