Under Q2 och Q3 2017 kommer Styrlogic att medverka vid  moderniseringen av självincheckning på terminal 3. Mycket sker även bakom dörrarna med bland annat uppdatering av telegramtrafik mot överordnat system för att säkra följning av bagaget ända ut till flighten.

En mycket stor del av projektet genomförs vid simulering före det att integrationen sker i befintligt system.

Projektet genomförs i samarbete med Emil Lundgren AB.