Utbyggnad av befintligt bansystem i samarbete med IMEK Hanteringssystem AB.

Bansystem för pallar uppdateras med tillkommande banor. Pallar passerar båda vågar och och bandningsmaskiner på sin väg till utlastningen.

Montagestart efter sommaren.