OM FÖRETAGET

Idag arbetar 12 personer på Styrlogic med bland annat konstruktion, tillverkning, montage, service och administration. Verkstad, lager och kontor finns i Arninge Täby.

Styrlogic har de senaste åren haft en omsättning på ca 20 miljoner sek. Storleken på projekten varierar kraftigt men som regel utförs 3-4 projekt per år med budget på över 2 miljoner sek. Ca 5-10 projekt är i storleksordning 1 miljon sek och resterande är så kallade mindre projekt samt serviceuppdrag.

Styrlogics historia i korta drag:

  • 2020, Styrlogic AB firar 35 år!
  • 2015, Styrlogic AB köper upp Väsby Automation AB.
  • 1998, Flytt till egna lokaler i Arninge Täby norr om Stockholm, där verksamheten bedrivs idag.
  • 1985, Styrteknik ombildas till Styrlogic AB och blir återigen fristående företag
  • 1978, Tellus-koncernen köper upp Styrteknik efter ett mångårigt samarbete
  • 1968, Styrteknik grundas

 

UA-85984455-1