Vi arbetar med etablerade standardsystem som Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi, Telemecanique etc.

När styrfunktionerna blir för komplexa för att kunna hanteras av ett vanligt programmerbart styrsystem (PLC) så kompletterar vi med ett PC-system. Hårdvaran är oftast en PC under operativsystemet LINUX. Mjukvaran är ett flexibelt standardprogram som vi själva har utvecklat till att kunna lösa mycket varierande uppgifter. Vi kallar produkten för ISAC. ISAC kan kommunicera mot många överordnade system via TCP/IP. Informationen som utbyts lagras i databaser av typen My SQL.

Exempel på vad ISAC-system kan hantera:

  • Överordnade system för höglager med automatisk hantering, databassystem och användardialoger.
  • Presentation- och övervakningssystem som visar bilder av produktionsanläggningen med status på givare, motorer och sekvenser.
  • Styrning i realtid av sorteringsanläggningar.

Kontakta oss på info@styrlogic.se för prospekt på Isac.